Category: About Us

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: « Legal Centre Lesvos »

[Τελευταία τροποποίηση 17 Νοεμβρίου 2021, αριθμός καταχώρισης 3/2021 στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης]

Άρθρο 1- ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Όλοι οι υπογράφοντες θα αναφέρονται από εδώ και στο εξής ως “Εταίροι”, απαρτίζοντας συλλογικά τη “Γενική Συνέλευση”.

1.2. Ορίζεται η «συναίνεση» σε ολόκληρο το καταστατικό ως είτε η ομόφωνη συμφωνία μιας απαρτίας όλων των Εταίρων, είτε μια συμφωνία στην οποία κανένας εταίρος δεν έχει μια σημαντική αντίρρηση για την έγκριση της απόφασης. Η απαρτία για επίτευξη συναίνεσης απαιτεί τη συμμετοχή 3/4 όλων των Εταίρων.

1.3. Ορίζεται η «ομοφωνία» σε ολόκληρο το καταστατικό ως η συμφωνία μιας απαρτίας όλων των Εταίρων.Άρθρο 2ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «LEGAL CENTER LESVOS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (ελληνική μετάφραση: «Νομικό Κέντρο Λέσβου») και ο διακριτικός της τίτλος «LCL».

Ως υπότιτλο η εταιρεία μπορεί να προσθέσει την φράση: «A solidarity collective defending human rights at the European border» (ελληνική μετάφραση: Μία κολεκτίβα αλληλεγγύης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της Ευρώπης.)


Άρθρο 3ο ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται στην πόλη της Μυτιλήνης, Λέσβου, οδός Σαπφούς αρ. 2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων να ιδρύει γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της χώρας.Άρθρο 4ο ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η αλληλεγγύη, η νομική υποστήριξη, η στρατηγική διεκδίκηση και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που βρίσκονται στη Λέσβο ή σε άλλα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας και παγκοσμίως.

Ειδικότεροι σκοποί της εταιρείας είναι:

α) να παρέχει νομική υποστήριξη και πληροφορίες, εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες διεθνή προστασία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

 β) να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και την ισότιμη πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς οδούς μετανάστευσης χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την εθνικότητα, την εθνότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλετική ή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στη Λέσβο, στην Ελλάδα και παγκοσμίως ενάντια στον ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

γ) Να  αναπτύσσει δράσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, να προωθήσει την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.Άρθρο 5ο ΜΕΣΑ

5.1.Η εταιρεία επιδιώκει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον και ενδεικτικά:

 • λειτουργία κέντρου για παροχή νομικής υποστήριξης και ενημέρωσης σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο χωρίς διάκριση ως προς το νομικό καθεστώς, την εθνικότητα, την εθνότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση
 •  οργάνωση και χρήση ενός δικτύου από εθελοντές και έμμισθους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την συνδρομή στους στόχους της εταιρείας
 •  παρακολούθηση και καταγραφή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύνταξη περιοδικών εκθέσεων
 • εργασία και συνεργασία με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, άτομα και οντότητες που εργάζονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων
 •  παρουσίαση της δράσης του LCL σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια.
 • δημιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού
 •  συντονισμό ακτιβιστικών δράσεων και νομικών πρωτοβουλιών


5.2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί να προβαίνει σε αγορές περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, σε μισθώσεις χώρων κ.λ.π. Μπορεί επίσης να προσλαμβάνει το αναγκαίο  προσωπικό.

5.3.Οι Εταίροι υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας καθώς επίσης και να συμβάλλουν με την επιστημονική τους εμπειρία και τις τεχνικές τους γνώσεις.

Κάθε Eταίρος πρέπει να συμπεριφέρεται με απόλυτη ακεραιότητα ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας ώστε να εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά της.

Άρθρο 6ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Θα συνεχίζει να υφίσταται εωσότου οι Εταίροι ομόφωνα συμφωνήσουν αλλιώς.

Άρθρο 7ο  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις συνεισφορές, δωρεές, έκτακτες ενισχύσεις των Εταίρων ή τρίτων, που συμπαθούν τους στόχους της εταιρείας σύμφωνα με τη δεδηλωμένη ηθική της, καθώς και από κάθε είδους εισπράξεις από εκδηλώσεις, δράσεις και εκδόσεις της εταιρίας.


Άρθρο 8ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

8.1. Οι  Εταίροι αναλαμβάνουν να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας.

H διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και η εκπροσώπηση και το ταμείο της εταιρείας ανήκει από κοινού στους Εταίρους της και ασκείται όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά κατωτέρω.

8.2. Η Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται από τους Συνεταίρους στην Maya Zoë Alice Thomas Davis. H Γενική Εκπρόσωπος ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας και στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Εκπροσωπεί νόμιμα και εξουσιοδοτημένα  την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, που συναλλάσσεται με αυτήν, και δη έναντι κάθε οργανισμού, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε τράπεζες, σε Δ.Ο.Υ, δικαστική, φορολογική, τραπεζική, χρηματοοικονομική συναλλαγή και σε οποιαδήποτε άλλη συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση. Η Γενική Εκπρόσωπος ενεργεί και όλες τις εισπράξεις ή πληρωμές και γενικά ταμειακές πράξεις κάνοντας τις ανάλογες εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία, επιμελείται ιδιαίτερα για την τήρηση των απαιτούμενων για τη λειτουργία της εταιρείας, νομίμων βιβλίων και στοιχείων και θα πληροφορεί τους λοιπούς συνεταίρους για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Η Γενική Εκπρόσωπος δύναται να αναθέτει και σε τρίτο μέρος των αρμοδιοτήτων της εντός του πλαισίου της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Ο Γενική Εκπρόσωπος θα ανακαλείται με ομόφωνη απόφαση όλων των υπόλοιπων συνεταίρων σε περίπτωση παραπτώματος ή μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων.

8.3. Η γλώσσα εργασίας της εταιρείας είναι η αγγλική. Η πρωτότυπη γλώσσα όλων των αποφάσεων που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση θα είναι η αγγλική.

8.4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

8.4.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το διοικητικό όργανο της εταιρείας.

Απαρτίζεται από τους Εταίρους της εταιρείας.

8.4.2. Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης θα είναι έγκυρη  όταν παρίστανται τουλάχιστον 3/4 των Εταίρων. Οποιοσδήποτε από τους Εταίρους μπορεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση.

8.4.3.Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης απαιτούν συναίνεση από τους εταίρους για να είναι έγκυρες.

8.4.4. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλείται υποχρεωτικά, μέσα σε δύο μήνες από την 31 Μαΐου κάθε χρόνο.

8.5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

8.5.1 Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 8.5.2. παρακάτω, οι Εταίροι έχουν ατομικά την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί απαριθμούνται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

8.5.2. Οι ακόλουθες περιπτώσεις απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συναίνεση προκειμένου να είναι έγκυρες και δεσμευτικές για την εταιρία:

Ι.  Η αγορά οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας του οποίου το κόστος υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ, εκτός από τις επαναλαμβανόμενες προκαθορισμένες δαπάνες.

ΙΙΙ) Οι δικαστικές δαπάνες άνω των χιλίων (1000) ευρώ.

ΙΙΙ) Η αλλαγές σε μισθούς και αμοιβές εργαζομένων ή παρόχων ανεξαρτήτων υπηρεσιών που επηρεάζουν τις καθαρές απολαβές τους.

ΙV) Η επικύρωση των λογαριασμών και προϋπολογισμών της εταιρείας

V) H τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας

VI) Η προσχώρηση/συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε συμφωνία ακόλουθου τύπου:

VI.a. Συμφωνίες χρηματοδότησης ·

VI.b. Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς.

VII. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας ή που μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους υπόλοιπους Eταίρους ως επιζήμια για τη φήμη της εταιρείας ή/και των μεμονωμένων Εταίρων της.

8.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Εταίρους διαφωνεί με απόφαση που είτε (α) έχει ληφθεί, είτε (β) πρόκειται να ληφθεί από έναν Εταίρο σύμφωνα με το άρθρο 8 (4), θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση το συντομότερο δυνατό για να αποφασιστεί με συναίνεση αναφορικά με την εγκυρότητα της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9Ο  ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διατίθενται στους Εταίρους αλλά χάριν των σκοπών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10Ο  ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ


Η εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την προηγούμενη της ίδρυσής της επαγγελματική δραστηριότητα των εταίρων της.

Άρθρο 11ο ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ

Είσοδος νέων εταίρων προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με ομοφωνία των εταίρων. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διατίθενται στα μέλη αλλά χάριν των σκοπών της εταιρίας.

Άρθρο 12ο  ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ

12.1.Κάθε Εταίρος μπορεί να παύσει μονομερώς να είναι εταίρος. Η  εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους εταίρους.

12.2.Εταίρος μπορεί να αποβληθεί από την εταιρεία με ομόφωνη συμφωνία όλων των υπόλοιπων Εταίρων, εάν με την ψήφο αυτή καθορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των Εταίρων ότι ο Εταίρος που πρόκειται να αποβληθεί έχει ουσιωδώς παραβιάσει ή δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τις ουσιαστικές/σημαντικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ή η εξακολούθηση της σύνδεσης αυτού του Εταίρου με την εταιρεία δύναται να θίξει σοβαρώς το ύψιστο συμφέρον αυτής.

12.3. Αμέσως μετά την λήψη της απόφαση περί αποβολής του Εταίρου, θα κοινοποιηθεί γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση αποβολής στον εν λόγω εταίρο και ο εταίρος θα έχει το δικαίωμα να απαντήσει εντός επτά (7) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης. Ο Εταίρος μπορεί να απαντήσει γραπτώς ή να συγκαλέσει  Γενική Συνέλευση για να υπερασπιστεί τον εαυτό του πριν ληφθεί οριστική  απόφαση επί του θέματος.

12.4. Μετά την παρέλευση των 7 ημερών, οι υπόλοιποι εταίροι θα εξετάσουν τυχόν απάντηση και θα αποφασίσουν την αποβολή του Εταίρου ή διαφορετικά. Η αποβολή αρχίζει να ισχύει από την επίδοση έγγραφης κοινοποίησης αυτής στον Εταίρο που αποβάλλεται, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους της αποβολής. Όταν η αποβολή τεθεί σε ισχύ, τα δικαιώματα, οι εξουσίες και η εξουσιοδότηση ως Εταίρου της LCL τερματίζονται.

12.5.Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης, εξόδου ή διαγραφής εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους εταίρους.

Άρθρο 13ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ


Η εταιρεία, όταν λήξει, με οποιονδήποτε τρόπο, τίθεται σε εκκαθάριση.

Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση θα ορίσει το πρόσωπο που θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστή και σε περίπτωση που απομένει ενεργητικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τούτο θα διατίθεται για σκοπούς παρεμφερείς προς τους  εταιρικούς.

Άρθρο 14ο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κάθε τροποποίηση του παρόντος, είσοδος, έξοδος, διαγραφή εταίρου, εκλογή διαχειριστή, δημοσιεύεται νόμιμα. Τηρούνται δε τα  προβλεπόμενα από την Φορολογική Νομοθεσία βιβλία και βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.


Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ώστε το ένα να κατατεθεί στην

Εφορία, το δεύτερο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και τα λοιπά να είναι στην

διάθεση των εταίρων.

17-11-2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ

Carlos Ernesto Orjuela

Norma Lea Jullien Cravotta

Laila Hashmi

Maya Zoe Alice Thomas Davis

Constitution of the Civil Non Profit Company with the name: “Legal Centre Lesvos”

[Last Amended 26 June 2020, Registration No. 04/2020 in the Court of First Instance of Mytilene]

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

 1. All of the undersigned will individually from now on be referred to as “Partners”, collectively forming the “General Assembly”.
 1. “Consensus” is defined throughout this Constitution as both the unanimous agreement of a quorum of all the Partners, or an agreement wherein no partner has a major objection to the approval of the decision. Quorum to reach consensus requires participation of 3/4 of all Partners.
 1. “Unanimity” is defined throughout this Constitution as the agreement of a quorum of all the Partners.

ARTICLE 2nd NAME/DISTINCTIVE TITLE

The name of the company is “LEGAL CENTRE LESVOS Civil Non Profit Company”

(Greek translation: (the Greek translation of “Legal Centre Lesvos” follows)) and the distinctive title “LCL”.

As tagline the company may add the phrase: “A solidarity collective defending human rights at the European border” (Greek translation: (Greek translation of “A solidarity collective defending human rights at the European border” follows.”))

ARTICLE 3rd HEADQUARTERS

The company’s headquarters is in the town of Mytilene on Lesvos, Sapfous street 2.

The company can, by decision of the General Assembly of the Partners establish offices and branches in other areas of the country or abroad, as well as transfer its headquarter to another region of the country.

ARTICLE 4th PURPOSE

The main purpose of the company is solidarity, legal support, advocacy, strategic litigation and defence of human rights and in particular of migrants, asylum seekers and refugees present in Lesvos and other parts of the Greek Territory and globally.

The company’s special purposes are to:

 1. Provide legal assistance, legal information, representation and defence to refugees, migrants, applicants of international protection in all stages of the procedure
 1. Advocate for human rights and the rights of migrants, asylum seekers and refugees and for equal access to legal and safe routes of migration, without discrimination as to nationality, ethnicity, religion, gender, sexual orientation, race, or socioeconomic status, in Lesvos, Greece and globally against racism and xenophobia;
 1. Raise awareness of the human rights violations, in particular of migrants, asylum seekers and refugees, promote human rights advocacy and combat marginalization, exclusion, racism, and xenophobia.

ARTICLE 5th MEANS

5.1.The company pursues its objectives by any appropriate and legal means and indicatively:

 • The operation of a centre for provision of legal support and information to refugees, migrants and asylum seekers without discrimination as to legal status, nationality, ethnicity, religion, gender, sexual orientation, race, or socioeconomic status;
 • The organisation and use of a network of volunteers and paid-professionals from Greece and abroad to assist with the company’s goals;
 • Monitoring and documenting of human rights violations and the preparation of periodic reports;
 • Work and cooperation with migrants, refugees and asylum seekers, civil society associations, individuals and entities who are working to defend human rights and the rights of migrants, asylum seekers and refugees;
 • Presentation of the work of the LCL at national and international events and conferences;
 • Creation of printed and audio-visual material;
 • Coordination of activists’ actions and legal initiatives.

5.2. For the fulfilment of its purpose, the company can purchase property, movable and immovable property, lease premises, etc. It can also hire the necessary staff.

5.3. The Partners are obliged to offer every possible help in fulfilling the company’s goals as well as to contribute with their professional experience and technical knowledge.

Each Partner must behave with the utmost integrity at all times and in line with the values of the company to best represent its interests.

ARTICLE 6th DURATION

The duration of the company is for an indefinite period, commencing on publication of the present in the books of the Court of First Instance of Mytilene. It will continue unless and until the Partners unanimously agree otherwise.

ARTICLE 7th PROPERTY

The company’s property consist of the contributions, donations, extraordinary payments from Partners or third parties that are sympathetic with the Legal Centre Lesvos’ goals according to its declared ethics and from any kind of proceeds from the events, functions and publications of the company.

Article 8th Management-representation-administration

8.1.The Partners undertake to manage the affairs of the company.

The administration and management of corporate affairs, as well as the representation and fund of the company, belongs jointly to its Partners and is exercised as described more analytically below.

8.2. The General Representation of the company is assigned by the Co-Partners to Lorraine Leete. The General Representative shall act on any management act relating to the purpose and subject matter of the company and within the framework of the decisions of the General Assembly, sign each document in the context of corporate affairs management.She legally and authoritatively represents the company against any third party that transacts with it, namely against any organization, legal entity of public or private law, in banks, in the tax offices, judicial, tax, banking, financial transaction and in any other contractual or legal obligation. The General Representative will also act on all receipts or payments and in general cash transactions by making the corresponding entries in the books kept by the company, will pay particular attention to the observance of the legal books and data required for the operation of the company, and will inform the other Partners about the course of corporate affairs to achieve the company’s goal. The General Representative may also delegate some of her responsibilities to a third party within the framework of the management of corporate affairs.

The General Representative will be revoked by unanimous decision of all the other partners in case of misdemeanor or non-fulfillment of obligations.

8.3.The working language of the company is English. The original language of all decisions entered into by General Assembly will be in English.

8.4. GENERAL ASSEMBLY

8.4.1. The General Assembly is the governing body of the company. It is made up of the company’s Partners.

 1. A convention of the General Assembly will be valid when at least 3/4 of the Partners are present. A General Assembly may be convened by any of the Partners.
 2. Unless otherwise stated in the present constitution, the decisions of the General Assembly require consensus by the Partners to be valid.
 3. The annual Regular General Assembly is mandatory held, within two months from May 31st each year.

8.5. DECISION MAKING

 1. Except for situations mentioned within paragraph 8.4.2. below, Partners are individually empowered to make decisions on behalf of the company which carry out the Company’s purposes as listed within Article 3 of the present constitution.
 1. The following situations require a decision of the General Assembly by consensus in order to be valid and binding upon the company:

I) The purchasing of any good or service whose cost is above €500, except for recurring predetermined costs;

 1. Litigation costs rising above €500;
 2. Validation of the accounts and budgets of the company;
 3. The amendment of the company’s constitution
 4. The entering/participation by the company in any of the following types of agreements:

V.a.Funding agreements;

V.b.Partnerships with other organisations;

 1. Any decision regarding operational strategy of the company or which may be perceived by the other Partners as detrimental to the reputation of the company and/or its individual Partners.
 2. Should any of the Partners disagree with a decision either (a) made, or (b) to be made, by a Partner in pursuance of 8(4), a General Assembly will be convened at the earliest opportunity to decide by consensus upon the validity of the decision.

Article 9TH REMUNERATION of Partners

It is agreed that Partners may be hired as employees or may be contracted to provide paid services to the company. Final decisions regarding the payment of a salary or other remuneration to a Partner for his services will be taken in the absence of that Partner.

The company is non-profit and therefore it is forbidden to distribute profits or pay interest to members.

ARTICLE 10th USE OF FUNDS

The funds of the company are not available to the Partners but for the purposes of the company.

ARTICLE 11th LIABILITY OF PARTNERS

The company is not responsible for the previous to its establishment professional activity of its members

ARTICLE 12TH ENTRY OF PARTNERS

Entry of new Partners requires a decision of the General Assembly with the unanimous agreement of the Partners.

The funds of the company are not available to the members but for the purposes of the company.

ARTICLE 13TH EXIT OF MEMBERS/ PARTNERS

13.1. Every Partner may unilaterally cease to be a Partner. The company continues with the rest of the Partners.

 1. A Partner may be expelled from the company by unanimous agreement of all other Partners, if by that vote it is determined in the sole discretion of those Partners that the Partner to be expelled has materially breached or is unable to perform that Partner’s material/important obligations under the present Constitution or the continued association of that Partner with the company is detrimental to the best interests of it.
 1. Once the decision to expel the Partner has been made, written notice of the intention to expel shall be given to that Partner, and the Partner shall have the right to respond within seven (7) days of service of the notice. The Partner may respond either in writing or call a General Assembly to defend himself before a final decision is made on that matter.
 2. Once the 7 days have elapsed, the remaining Partners shall consider any response and decide whether to expel the Partner or otherwise. Expulsion shall become effective when written confirmation of expulsion is served on the expelled Partner, which must include the reasons for the expulsion. When the expulsion becomes effective, the expelled Partner’s rights, powers and authorisation as a Partner of LCL shall terminate.
 3. In case of death, legal prohibition, bankruptcy, exit or expulsion of a Partner, the company continues with the other Partners.

ARTICLE 14TH LIQUIDATION

The company, when terminated, in any way, is put into liquidation.

By its decision the General Assembly will appoint the person who will perform duties of a liquidator, and if there are any remaining assets, by decision of the General Assembly, these assets will be distributed for purposes similar to those of the company’s.

ARTICLE 15TH PUBLICATION

Any modification of the present document, any entry, exit, expulsion of partner, any election of administrator, will be legally published. The books required by the Tax Legislation and a book of minutes of the General Assembly are kept.

The present document was compiled in seven (7) copies, so that one will be submitted to the Tax Office, the second to the Court of First Instance and the rest remain for the Partners.

THE CONTRACTING PARTNERS

(signature)

Lorraine Margaret Leete

(signature)

Carlos Ernesto Orjuela

(signature)

Norma Lea Jullien Cravotta

(signature)

Laila Hashmi