ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: « Legal Centre Lesvos »

[Τελευταία τροποποίηση 17 Νοεμβρίου 2021, αριθμός καταχώρισης 3/2021 στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης] Άρθρο 1- ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Όλοι οι υπογράφοντες θα αναφέρονται από εδώ […]