Author: victoria

European Commission dispels Greece’s designation of Türkiye as a “safe third country” for refugees – Repeal the national list of safe third countries

[Greek below]

2022-10-27_SafeThirdCountry_CSO-Letter-1

Καταρρίπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης χώρας» για τους πρόσφυγες – Να καταργηθεί ο εθνικός κατάλογος ασφαλών τρίτων χωρών

2022-10-27_ΑσφαλήςΤρίτηΧώρα_ΕπιστολήΟργανώσεων

Lesvos: Iraqi asylum seeker facing more than 60 years for “boat driving” despite video proving otherwise

Joint statement by Legal Centre Lesvos, borderline-europe, Can’t Evict Solidarity and Aegean Migrant Solidarity

[Greek below]

Image from Borderline Europe

On 05 December 2022, after more than 2,5 years of waiting, the trial of A.B. will take place in Mytilene/ Lesvos. Despite video evidence to the contrary, A.B. was singled out by the authorities and accused of steering the boat in which he and 28 others arrived in Greece.

A.B. arrived in Lesvos from Turkey on March 1, 2020, the very day Greece suspended the right to apply for asylum for one month. Consequently, for almost a month he was detained together with hundreds of people in the port of Mytilene and later transferred to the Malakasa camp on the Greek mainland. Conditions in the port of Mytilene were appalling. Lawyers, journalists, the UN and members of the European Parliament were denied access. 

But not only was A.B. mistreated and denied the right to seek asylum, a year after his arrival in Greece he was then charged with “unauthorized entry” and “facilitating the unauthorized entry of 28 people”.

The basis for the charges, as it is very common in such cases, are the testimonies of two officials of the so-called Coast Guard who stated that A.B. had steered the boat.
One of the Coast Guard officers made his statement months after A.B. arrived in Greece and months after A.B. himself had been transferred off the island.

This kind of criminalization of people on the move is common practice not only in Greece, but virtually at all maritime borders in Europe. For this, the mere steering of the boat or the assumption of any other task on board is summarily declared a crime and people are consequently charged with “facilitating unauthorized entry” and usually sentenced to long prison terms.

The EU pretends the systematic arrests are to crack down on “unscrupulous, criminal smuggling gangs”, when in reality it is another instrument of deterrence and violence, putting hundreds of people arriving in Europe behind bars – accused for steering the boat.

This is particularly evident in A.B.’s case: In his case, he did not even steer the boat – and there is even video evidence of that. This video evidence was already presented by his lawyers from the Legal Centre Lesvos at the preliminary hearing in March 2021, and led to his release from pre-trial detention pending trial – something that hardly ever happens in Greece. 

But this is only seemingly good news – in fact, the video evidence should have been sufficient to have the charges dropped completely. However, this did not happen and so A.B. has to appear in court next Monday, 05.12.22.

If convicted, he could face more than 60 years in prison.

Vicky Angeliodu, lawyer of A.B., Legal Centre Lesvos: “Yet another refugee’s life and future is being put jeopardy by a system that imprisons foreigners using a broad and vague law and no evidence.”

Nefeli Belavila-Trova, Aegean Migrant Solidarity: “We hope that this time the justice system will do the right thing, and that A.B. will not be just another innocent defendant convicted without any evidence. What needs to happen is that the law is changed and that people seeking safe passage in Europe are no longer accused.”

borderline-europe: “The blatant arbitrariness in the prosecution in this case shows once again that these so-called ‘boat driver’cases have nothing to do with ‘fighting crime’ and ‘the rule of law’, but that the authorities are only interested in presenting a scapegoat and criminalizing people on the move.”

A.B. did not even steer the boat, he must be acquitted! But even if he had steered it, for us is clear: crossings borders and driving a boat or a car are not crimes! The real crime is the border regime established by the EU and its partners along the various migration routes.

We demand:

  • The charges against A.B. to be dropped;
  • Freedom for all those imprisoned for driving a boat or a car with other people seeking protection despite the fact that there is no alternative to reach the European Union;
  • An end to the criminalization of migration and the incarceration of people on the move.

**********************

Λέσβος: Αιτών άσυλο από το Ιράκ, κινδυνεύει με πάνω από 60 χρόνια φυλάκισης για την κατηγορία «οδήγηση με βάρκα» παρά το γεγονός ότι υπάρχει βίντεο που αποδεικνύει το αντίθετο.

Κοινή ανακοίνωση από το Legal Centre Lesvos, borderline – europe, Can’t Evict Solidarity και Aegean Migrant Solidarity


Στις 5 Δεκεμβρίου 2022, μετά από 2.5 χρόνια αναμονής, η δίκη του A.B εκδικάζεται στη Μυτιλήνη. Παρά τα αποδεικτικά στοιχεία μέσω βιντεο, ο A.B επιλέχθηκε από τις αρχές και κατηγορήθηκε ότι αυτός οδήγησε το σκάφος με το οποίο έφτασε στην Ελλάδα μαζί με άλλα 28 άτομα.


Ο Α.Β έφτασε στη Λέσβο, την 1η Μαρτίου 2020, την ίδια ημέρα που η Ελλάδα ανέστειλε το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου για έναν μήνα. Συνεπώς, για σχεδόν ένα μήνα κρατούνταν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, και αργότερα μεταφέρθηκε στον καταυλισμό της Μαλακάσας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι συνθήκες διαβίωσης στο λιμάνι της Μυτιλήνης ήταν φρικτές. Δικηγόροι, δημοσιογράφοι, ο ΟΗΕ και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχαν καμία πρόσβαση σε αυτό.


Πέρα από την κακομεταχείριση που υπέστη ο A.B τότε, και την άρνηση υποβολής αίτησης ασύλου, ένα χρόνο μετά την άφιξη του στην Ελλάδα, κατηγορήθηκε για «παράνομη είσοδο» και «διευκόλυνση παράνομης εισόδου 29 ατόμων».


Το μοτίβο για τέτοιου είδους κατηγορίες, είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι οι καταθέσεις δύο στελεχών του Λιμενικού Σώματος που δήλωσαν ότι ο Α.Β οδηγούσε το σκάφος. Ό ένας από τους δύο, κατέθεσε μήνες μετά την άφιξη του Α.Β στην Ελλάδα και αφού ήδη είχε μεταφερθεί από το νησί στην ηπειρωτική Ελλάδα.


Αυτού του είδους η ποινικοποίηση των ανθρώπων που μετακινούνται, είναι μία συνήθης τακτική όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σχεδόν σε όλα τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης. Η απλή διακυβερνηση σκαφους ή η ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας επί του σκάφους θεωρείται έγκλημα και κατά συνέπεια τα άτομα που βρίσκονται πάνω σε αυτό κατηγορούνται για «διευκόλυνση παράνομης εισόδου» και συνήθως καταδικάζονται με τεράστιες ποινές φυλάκισης.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποκρίνεται ότι οι συστηματικές συλλήψεις γίνονται για την αντιμετώπιση των “αδίστακτων και εγκληματικών” κυκλωμάτων διακίνησης, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για άλλο ένα εργαλείο αποτροπής και βίας, που φυλακίζει εκατοντάδες ανθρώπους που φτάνουν στην Ευρώπη – κατηγορούμενοι ότι οδηγούν τα σκάφη.


Είναι εξαιρετικά εμφανές στην περίπτωση του Α.Β όπου ο ίδιος δεν κρατούσε το τιμόνι του σκάφους και υπάρχει βίντεο που το αποδεικνύει αυτό. Αυτό το αποδεικτικό στοιχείο έχει ήδη παρουσιαστεί από τους δικηγόρους του Legal Centre Lesvos, που τον εκπροσώπησαν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης τον Μάρτιο του 2021, και οδήγησε στην αποφυλάκιση μέχρι την δικάσιμο.


Αλλά αυτά είναι μόνο φαινομενικά καλά τα νέα – στην πραγματικότητα, το βίντεο θα έπρεπε να είναι επαρκές για να αποσυρθούν εντελώς οι κατηγορίες. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη και έτσι ο Α.Β πρέπει να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την επόμενη Δευτέρα, στις 05.12.2022.


Αν καταδικαστεί, θα αντιμετωπίσει πάνω από 60 χρόνια φυλάκισης.


Βίκυ Αγγελίδου, δικήγόρος του A.B, από το Legal Centre Lesvos: «η ζωή και το μέλλον ενός ακόμη πρόσφυγα τίθεται σε κίνδυνο από ένα σύστημα το οποίο φυλακίζει αλλοδαπούς χωρίς αποδείξεις, χρησιμοποιώντας έναν παντελώς ασαφή νόμο».


Νεφέλη Μπελαβίλα – Τροβά, Aegean Migrant Solidarity:Ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το σωστό αυτή τη φορά, και ο A.B να μην είναι άλλος ένας αθώος που θα καταδικαστεί χωρίς κανένα στοιχείο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξει ο νόμος και να μην κατηγορούνται πλέον που αναζητούν ασφαλείς δρόμους προς την Ευρώπη“.


borderline-europe:Η κραυγαλέα αυθαιρεσία που συμβαίνει στην εισαγγελική διαδικασία δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι υποθέσεις των λεγόμενων “οδηγών σκαφών” δεν έχουν καμία σχέση με την καταπολέμηση του εγκλήματος και το κράτος δικαίου, αλλά ότι οι αρχες ενδιαφέρονται μόνο να παρουσιάσουν έναν αποδιοπομπαίο τράγο και να ποινικοποιησουν τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν“.


Ο Α.Β δεν οδηγούσε καν το σκάφος, πρέπει να αθωωθεί! Αλλά ακόμη και αν το οδηγούσε, για εμάς είναι σαφές: η διέλευση των συνόρων και η οδήγηση σκάφους ή αυτοκινήτου δεν είναι εγκλήματα! Το πραγματικό έγκλημα είναι το καθεστώς των ίδιων των συνόρων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της κατά μήκος των διαφόρων μεταναστευτικών διαδρομών.


Απαιτούμε:
• Να αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά του Α.Β
• Την αποφυλάκιση όσων έχουν φυλακιστεί επειδή οδηγούσαν σκάφος ή αυτοκίνητο με άλλους ανθρώπους που ζητούσαν προστασία, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική επιλογή για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουν προστασία,
• Τέλος στην ποινικοποίηση της μετανάστευσης και στη φυλάκιση των ανθρώπων που μετακινούνται.

Legal Centre Lesvos Quarterly Report: July – September 2022

As the conditions worsen in Lesvos’ Reception and Identification Center in Lesvos (known as Mavrovouni RIC), the new Closed Controlled Access Center (CCAC) in Vastria continues to be built with the full support of the European Commission, despite the multiple voices raised against its construction: away from sight in the middle of a forest. Vastria has come to represent the future policies of the European Union and Greek State; more construction, fences and walls for people, at the expense of nature. The wildfires that raged for nearly a week in Lesvos this summer and devastated the Vatera region of the island do not seem to concern those behind the rushed construction in Vastria camp, which is located in the middle of one of the biggest pine forests of the island. The transportation of construction materials for the camp often comes from mainland Greece in the night, under the guise of darkness, with a cohort of police overseeing their protection. It is evident that the State is very much aware of the thin ice it has been walking on, and the recent violent repression of demonstrations, protests, and even music concerts shows that the situation has reached a boiling point ahead of the upcoming national elections in Greece in 2023. From Moria to Mavrovouni, there were no improvements in the living conditions of these supposed reception and identification centers.  On the contrary, the inhuman and undignified reality that camp residents face are inherent in camps whose purpose is to concentrate people in fenced off areas, based on their nationality and legal status, for the sole purpose of categorising those who are ‘deserving’ of international protection, and those who are not. In the light of the existing conditions on Mavrovouni RIC, one can easily predict the future of the CCAC in Vastria. 

Legal Centre Lesvos’ position against policies that restrict the right to freedom of movement has not changed. That position extends itself to the practice of pushbacks, as one of the most violent and callous forms of border maintenance. We continue not only to litigate cases before the European Court of Human Rights in representation of survivors of pushback operations, but also are providing (in coordination with organisation such as UNHCR and MSF) legal aid to migrants who have recently arrived to the island from Turkey, and are at risk of being illegally expelled in a pushback operation. Intervention by humanitarian and human rights actors in these situations is essential, not only in ensuring that newly arrived asylum seekers have access to asylum procedures in Greece, but also to ensure immediate medical and psychological care to a population that has likely experienced trauma in the dangerous sea crossing, and continues to experience fear and stress upon arrival to Greece due to the very real risk that they will be captured and abandoned at sea by the Hellenic Coast Guard. Above all, the intervention of these actors is essential in limiting the practical possibility of a violent act of pushbacks, which due to their clandestine illegal nature, occur only when no witnesses are present. Forensic Architecture, in collaboration with other actors including the Legal Centre Lesvos, published a detailed visual platform documenting thousands of cases of pushbacks in the Aegean by the Hellenic Coast Guard, demonstrating the widespread and systematic nature of this policy, which we have long denounced as constituting crimes against humanity.

Further information on updates from Lesvos and our work can be found in our latest Newsletter, available for download here, and below.

Legal-Centre-Lesvos-Quartely-Report-July-Sept-2022