اطلاعات مفید

با توجه به نبود و کمبود اطلاعات کافی برای افرادی که به تازگی وارد جزیره لسوس در کشوریونان می شوند و درخواست پناهندگی می کنند، مرکز حقوقی لسوس (لگال سنتر لسووس) اقدام به تهیه و انتشار تعدادی برگه اطلاعات برای اطلاع رسانی و حمایت از پناهجویان درجهت آگاهی از حقوق خود در شرایط زیر؛ از جمله برخی نکات مهم در انجام روند تقاضای پناهندگی درکشوریونان و جزیره لسووس، کرده است

هرچند این اطلاعات به عنوان یک اطلاعات کلی می توانند بسیار مفید باشند ، اما جایگزینی برای کمک های حقوقی مستقیم ارائه شده توسط متخصصان حقوقی نیستند. ما توصیه می کنیم که در هر صورت با یک وکیل مجاز به وکالت در یونان یا سازمانی که قادربه پشتیبانی حقوقی از پرونده شما بطور خاص هست، مشورت کنید. لطفاً همیشه این را درنظر بگیرید که قوانین و دستورالعمل ها تغییر می کند، ولی اطلاعاتی که اینجا منتشرشده اند با توجه به آخرین بروزرسانی تا زمان انتشار(ژوئیه 2021) دقیق است ، برخی از جنبه ها ممکن است منسوخ شده و نیاز به اصلاح درآینده داشته باشد

حقوق خود را بدانید –در زمان مواجه با پلیس

این برگه اطلاعات شامل اطلاعات کلی در مورد حقوق شما هنگام تعامل با پلیس در یونان است ، به عنوان مثال در صورت کنترل شما توسط پلیس در خیابان یا درب منزل شما، یا در صورتی که بخواهند شما را به کلانتری منتقل کنند یا از شما درخواست شود که بعنوان شاهد، شهادت بدهید. این برگه اطلاعات بر اساس مقررات قانون یونان است(بروز رسانی شده در ژوئیه 2021) تنظیم شده است.لازم به ذکر است که درعمل، این احکام همیشه توسط مقامات مانند خود افسران پلیس رعایت نمی شود

فایل را به فارسی از اینجا دانلود کنید

حقوق خود را بدانید – در زمان مصاحبه تقاضای پناهندگی 

این برگه اطلاعات، شامل اطلاعات کلی براساس قوانین مناطق مرزی درلسوس، یونان تنظیم شده است که شامل نکات مهم درمورد حقوق شما درزمان شروع ، در حین و بعد ازمصاحبه پناهندگی است، این اطلاعات درزمان انتشار با توجه به مفاد قوانین یونان در ژوئیه 2021 بروز رسانی شده است

فایل را به فارسی از اینجا دانلود کنید

. مترجمان عربی ، فارسی و فرانسوی ما برای صحبت با شما بما کمک خواهند کرد