PROTECT DIGNITY AND HUMAN RIGHTS: CALL FOR SOLIDARITY GATHERING IN SUPPORT OF PIKPA, 14/10/2020

Photograph by Paul McNeill (@pauldmcneill)

Ας προστατεύσουμε την ανθρωπιά και τα ανθρώπινα δικαιώματα: Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς το ΠΙΚΠΑ την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020.

(ENGLISH & SIGNATORIES BELOW) Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει ένα ιστορικό καταφύγιο για ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, χωρίς καμία φροντίδα για το μέλλον των φιλοξενούμενων της. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ζήτησε από την αστυνομία να εκκενώσει το χώρο του ΠΙΚΠΑ, στη Νεάπολη της Μυτιλήνης, έως τις 15-10-2020.

Το ΠΙΚΠΑ δεν χρειάζεται συστάσεις, άρχισε τη λειτουργία του το 2012 ως η μόνη ανοιχτή δομή υποδοχής προσφύγων του νησιού, σε πλήρη αντίθεση με τον καταυλισμό της Μόριας, ο οποίος τότε λειτουργούσε ως κλειστό Κέντρο Κράτησης. Για χρόνια, φορείς της κοινωνίας των πολιτών εντός και εκτός των συνόρων συνέρρεαν στο ΠΙΚΠΑ για να προσφέρουν υποστήριξη σε ευάλωτους ανθρώπους στο νησί, μεταξύ αυτών η Αλληλεγγύη Λέσβου που ιδρύθηκε το 2016. Όπως επισημαίνεται και σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την υποστήριξη του ΠΙΚΠΑ,[1]  η Έφη Λατσούδη, μια εκ των ιδρυτικών μελών του ΠΙΚΠΑ, έλαβε το βραβείο Nansen της Υ.Α. ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στη Γενεύη, το 2016.

Σήμερα, το ΠΙΚΠΑ φιλοξενεί 94 εξαιρετικά ευάλωτα άτομα (ασυνόδευτα παιδιά, θύματα βασανιστηρίων, άτομα με σοβαρές κινητικές δυσκολίες και σοβαρά ιατρικά προβλήματα). Η παραπομπή τους στη δομή αυτή πραγματοποιήθηκε από  τις αρμόδιες κρατικές αρχές (τα ασυνόδευτα παιδιά από την Εισαγγελία, οι υπόλοιπες περιπτώσεις από  την Υπηρεσία Υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με την Υ.Α. ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες).

Ο χαρακτηρισμός της εγκατάστασης ως δομής που «έχει καταληφθεί παρανόμως», όπως αναφέρεται στην επιστολή που εστάλη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εκκένωση της δομής,[2] δεν έχει καμία βάση.

Δεν πέρασε ένας μήνας από τις πυρκαγιές στον καταυλισμό της Μόριας, που για άλλη μια φορά ανέδειξαν τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες φιλοξενούνται οι αιτούντες άσυλο στα ελληνικά νησιά, και η πρώτη βροχή κατέδειξε την πλήρη ανεπάρκεια της νέας προσωρινής εγκατάστασης, όπου μεταφέρθηκαν οι εκτοπισμένοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Δεδομένων αυτών των συνθηκών αλλά και της  πανδημίας COVID-19, το κλείσιμο μιας από τις πιο αξιοπρεπείς για την ανθρώπινη διαβίωση εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και δη στα ελληνικά νησιά, μοιάζει να στερείται λογικής και ανθρωπιάς και έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το καθήκον της Ελλάδας και της ΕΕ να παρέχει κατάλληλες συνθήκες υποδοχής στους αιτούντες άσυλο, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους.

Σε αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και τις οργανώσεις που προσπαθούν να τους βοηθήσουν ακόμη και κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες, όπως αυτές που χαρακτηρίζουν τους καταυλισμούς των ελληνικών νησιών, καλούμε τις ελληνικές αρχές να αναθεωρήσουν την εντολή εκκένωσης του ΠΙΚΠΑ.

Την Τετάρτη, 14-10-2020, θα είμαστε στο πλευρό του ΠΙΚΠΑ για την υπεράσπιση της ανθρωπιάς και της αξιοπρέπειας που όλοι δικαιούνται. Καλούμε όλους όσοι υποστηρίζουν την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια να έρθουν μαζί μας την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 10:00 π.μ.*, σε ένδειξη αλληλεγγύης στη δομή ΠΙΚΠΑ.

* Σεβόμαστε τα υγειονομικά μέτρα και τους πλέον ευάλωτους συνανθρώπους μας. Φοράμε μάσκες και τηρούμε τις προβλεπόμενες αποστάσεις.


[1] https://www.unhcr.org/gr/16647-month-moria-fires-unhcr-warns-worsening-conditions-ahead-winter.html

[2] https://stonisi.gr/post/11720/ekkenwste-to-pikpa-ews-tis-15-oktwvrioy


The Greek government is about to close a historic shelter for vulnerable asylum seekers and refugees, with no care for the future of its residents. The Secretary General of Social Solidarity and Poverty Alleviation of the Ministry of Labor and Social Affairs asked the Police to evacuate the PIKPA Shelter in Neapoli Mytilene before 15-10-2020.

PIKPA shelter is a well-known facility operating since 2012. At the time, it was the only open reception facility on the island, in stark contrast to Moria camp, which operated as a Detention Centre.  For years, many actors have come together at the PIKPA shelter to support some of the most vulnerable people in the island, including Lesvos Solidarity, founded in 2016. As also highlighted in UNHCR’s recent announcement in support of PIKPA,[1] Efi Latsoudi, one of the founders, was awarded the UNHCR Nansen Award in Geneva, in 2016.

PIKPA currently hosts 94 highly vulnerable persons (unaccompanied minors, victims of torture, severely handicapped persons, persons with serious illnesses) who have been referred there for accommodation by the competent state authorities (Public Prosecutor for the unaccompanied minors and Reception and Identification Service in collaboration with UNHCR for the rest of the cases).

Characterising PIKPA an “illegally squatted” facility, as was done by the Ministry of Labor and Social Affairs in the letter calling for the facility’s evacuation,[2] lacks any grounding.

One month after the fire in Moria, which once more accentuated the squalid conditions under which asylum seekers are hosted on the Greek islands, the first rain proved the inadequacy of the temporary facility in which Moria’s displaced asylum seekers and refugees were transferred to. Particularly amid these circumstances and the COVID-19 pandemic, the evacuation of one of the most humane facilities in Greece and particularly the Greek islands seems to lack reasoning and humaneness and is directly at odds with Greece and the EU’s obligation to respect human rights and provide proper reception conditions to asylum seekers, particularly the most vulnerable.

In solidarity with refugees and the organizations that strive to assist them even under the most deplorable conditions, especially on the Greek islands, we call on the Greek authorities to reconsider the order to evacuate PIKPA.

On Wednesday, 14-10-2020, we will stand by Pikpa in defense of the humanity and dignity that everyone deserves. We call on everyone supporting humanity and dignity to join us in solidarity at PIKPA camp on Wednesday 14 October at 10:00am.*

*We respect hygiene measures and those most vulnerable amongst us. We wear a mask and keep social distancing measures.

Signatories

ANTIGONE – Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence

Changemakers Lab

CRWI Diotima

Ecological Movement of Thessaloniki

Europe Must Act

Fenix – Humanitarian Legal Aid

Greek Council for Refugees (GCR)

Greek Forum of Migrants

Greek Housing Network 

Hellenic League for Human Rights (HlHR)

Help Refugees/Choose Love

HIAS Ελλάδος

HumanRights360

INTERSOS Hellas

InterVolve

Legal Centre Lesvos

Médecins Sans Frontières (MsF)

METAdrasi

Mobile Info Team

Network for Children’s Rights

Odyssea 

SolidarityNow

Symbiosis-School of Political Studies in Greece 

Terre des hommes Hellas 


[1] https://www.unhcr.org/gr/16647-month-moria-fires-unhcr-warns-worsening-conditions-ahead-winter.html

[2] https://stonisi.gr/post/11720/ekkenwste-to-pikpa-ews-tis-15-oktwvrioy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *