Joint Letter on the Situation for LGBTQI+ Asylum Seekers in Greece/ Κοινή επιστολή για την κατάσταση των ΛΟΑΤΚι+ αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Dear Manos Logothetis and Patroklos Georgiadis,

In light of information collected through input from numerous organizations and focus groups from the community, we are sending you this letter highlighting particular concerns relating to the situation of LGBTQI+ asylum seekers in Greece. We appreciate your reception to our feedback and hope we can continue to work with you on this matter further.

Shelter and Security

It is agreed that a specific dedicated area for LGBTQI+ people within the camps would not be appropriate as there is a risk of further isolation and stigmatization. Nonetheless, at present Greece is failing to provide appropriate reception conditions for LGBTQI+ applicants. Currently, LGBTQI+ asylum seekers are housed with non-LGBTQI+ people (hereafter ‘mixed housing’). It was widely agreed in the focus groups that mixed housing, particularly in camps, does not allow for the applicant to feel safe or comfortable to be open with their identity.  Resultantly, people who have fled their countries are still having to hide and conceal their identity at all times. The following quotes are from LGBTQI+ individuals living in mixed housing:

You just have to hide your real self, it’s like being a shadow of yourself.

Hiding in my country and hiding here, it’s no difference.

The accommodation offers no respite from the discrimination, threat or stigma, which has potentially severe mental health implications.

[B]eing compelled to conceal one’s sexual orientation and/or gender identity may also result in significant psychological and other harms.” (European Court of Human Rights) 

Expecting people to conceal their sexual orientation or gender identity to avoid harm is contrary to the applicants’ human rights, as recognized by the European Court of Human Rights, EU Court of Justice and the Greek Special Appeals Committee. It is therefore recommended that:

 1. Where the primary housing is a camp, there should be efforts to ensure that the relocation to a confidential and discreet LGBTQI+ specific housing in the local city or town is an available and accessible option. 
 2. In cases where it is not possible to relocate LGBTQI+ individuals to specific housing, improvements within the camp setting are needed. For example, ensuring increased privacy or creating safe spaces in camp would be extremely helpful. In addition, accommodation with less people cohabiting in the same space can reduce the risk. 
 3. Where the primary accomodation is shared housing in a town or city, it should be ensured discreet LGBTQI+ only housing should be available.

Services and Support

Through discussions with affected applicants, it has been revealed that very few of the LGBTQI+ asylum seekers know of, or have had the opportunity to speak with, an EODY psychologist. Those that have stated there were not enough psychologists for the number of applicants requiring support, and the support provided was not specialized in the issues that uniquely relate to LGBTQI+ persons. It has been further noted that a focal point in RIS, GAS or elsewhere who could be approached if there was a problem, would contribute towards a safer space. The focal point should be discreet and sensitized to LGBTQI+ issues. In line with these observations, it is recommended that:

 1. At minimum, training should be provided for all personnel working directly with asylum seekers on the particularities of LGBTQI+ asylum claims (including the Reception and Identification authorities and the designated EODY staff).
 2. Additionally, a dedicated focal point with information and referral services for psychosocial support for LGBTQI+ applicants be set up in each camp. 

Asylum Process

The detailed process required to assess asylum cases on the grounds of sexual orientation, gender identity, gender expression or sex characteristics (SOGIESC) can be undeniably difficult for the applicant, particularly where a person may have to relive trauma. It is recognized and understood that a thorough process is necessary to fully assess the claim. Nonetheless, it is possible to conduct such an assessment without causing further traumatization.

On account of the personal and sensitive nature of the claim, LGBTQI+ applicants are afforded special protections under European and Greek law. The European Union, through case law at the EU Court of Justice as well as the EU Directives, provide clear and comprehensive standards for these assessments. Unfortunately, it is currently being noted that these standards are not being adhered to. A review of the transcripts of LGBTQI+ applicants since 2021 has shown repeated examples of procedural violations and prohibited questions contrary to European Union law and international standards. The EUAA, European Commission, representatives of DG HOME and MEPs have also been contacted regarding these issues. 

Prohibited Questions

Firstly, LGBTQI+ applicants have been asked questions which are expressly prohibited under EU and Greek law, in particular with regards to questions relating to sexual practices and behavior.
Prohibited questions that have been asked include:

 1. “Did you have a sexual relationship with…?”
 2. “Did you get any stimuli to find out?”
 3. “Since you love it so much, what is the reason you haven’t practiced here in Greece?”
 4. “How did you feel when he was touching you?”

Training and competency

Secondly, the Asylum Procedures Directive states that applications should be examined and decisions taken, “individually, objectively and impartially”. Presumptive, collective decision making, often due to the application of the safe country of origin principle, combined with the potential vulnerabilities and trauma that prevent individuals from sharing certain details of their claim at first instance, prevents a proper individualized assessment from occurring. 

Caseworkers conducting the interviews should be sufficiently trained in assessing, and competent in relation to, sexual orientation and gender identity. However, the transcripts of LGBTQI+ applicants indicate they are routinely asked questions which demonstrate a lack of training or understanding with regards to sexual orientation and/or gender identity. LGBTQI+ applicants reported encountering skepticism and prejudice upon sharing their sexual orientation, to the extent it was described as similar to a “forced interrogation”. Questions that fail to adhere to European standards include:

 1. “Before proceeding to this sexual choice, have you been aware of the difficulties you’d have to face?”
 2. “Since you felt pain, why did you choose this lifestyle?”
 3. “You are an educated man. Weren’t you aware that homosexuality is a crime in [Country of origin]?”
 4. “Didn’t that [traumatic] event make you consider your choice?”

The use of stereotypes

Finally, the reliance on stereotypes is of serious concern. Following a judgment at the EU Court of Justice, decisions on credibility cannot be based on stereotypical notions. The judgment further clarified that a decision based on a person’s (lack of) knowledge of LGBTQI+ organizations suggests that the authorities have relied on stereotypes in making their decision. In addition, the UNHCR Guideline no. 9 on international protection states:

Interviewers and decision makers need to maintain an objective approach so that they do not reach conclusions based on stereotypical, inaccurate or inappropriate perceptions of LGBTI individuals… There are no universal characteristics or qualities that typify LGBTI individuals any more than heterosexual individuals. Their life experiences can vary greatly even if they are from the same country”.

Nonetheless, there are transcripts which are dominated with stereotypical questions, such as:

 1. “You have a daughter, can you explain that since you are a homosexual?”
 2. “Did you ever have a relationship with a [man/ woman]?”
 3. “Did you ever have a heterosexual relationship?”
 4. “LGBT stands for lesbians gay bisexual and transsexual people. How is it possible to be a homosexual and not being aware of how the community sexual minorities is called?”

More worryingly, contrary to the ABC judgment, applicants have been rejected on the basis of stereotypical notions, including on the grounds of a lack of knowledge of LGBTQI+ organizations. On account of the above, it is recommended that:

 1. The Greek Asylum Service issues clear, updated, and publicly available internal guidelines on how to conduct personal interviews for applicants with LGBTQI+ asylum claims in line with European and Greek law to overcome institutionalized practices that result in procedural violations.
 • The guidelines should cover the standards set out by the ECHR, the CJEU and the EU Directives on assessing LGBTQI+ claims and should include a shift in the terminology that is respectful of the diversity and individuality of each person.
 • The guidelines should acknowledge the intersectional identity of SOGIESC applicants and provide a background understanding of SOGIESC identities in a cross-cultural context to avoid Eurocentric expectations and reliance on stereotypical notions.toga 
 1. The template of questions used by caseworkers in the credibility assessment should be updated to adhere to international, EU, and domestic standards and exclude prohibited or problematic questions such as those mentioned above.
 2. Caseworkers are provided regular and up-to-date training on the particularities and vulnerabilities of SOGIESC asylum claims (in line with the Asylum Procedures Directive), the legal standards, and practical information on conducting assessments with a respectful and well-informed approach.

We thank you for your continued attention to this matter. We remain at your disposal for any further clarifications and continued discussions. 

Signatures

 1. ARSIS – Association for the Social Support of Youth
 2. Asylum Seekers Information Services Team (A.Ss.I.S.T.)
 3. Colour Youth – Athens LGBTQ Youth Community 
 4. Changemakers Lab
 5. Choose Love
 6. Danish Refugee Council, Greece
 7. Diotima Centre for Gender Rights & Equality
 8. ECHO100PLUS
 9. Emantes – International Lgbtqia+ Solidarity
 10. European Lawyers in Lesvos (ELIL)
 11. Fenix Humanitarian Legal Aid
 12. Greek Council for Refugees (GCR)
 13. HIAS Greece
 14. Human Rights Legal Project
 15. HumanRights360
 16. I HAVE RIGHTS. (IHR)
 17. International Rescue Committee (IRC) 
 18. INTERSOS
 19. Irida Women’s Center
 20. Jesuit Refugee Service Greece (JRS Greece)
 21. Just Action
 22. Legal Centre Lesvos
 23. Lesvos LGBTIQ+ Refugee Solidarity
 24. Lgbtqia+ Refugees Welcome
 25. Lighthouse Relief 
 26. Mobile Info Team
 27. Network for Children’s Rights
 28. Northern Lights Aid 
 29. Positive Voice 
 30. Refugee Legal Support (RLS)
 31. SafePlace International 
 32. SolidarityNow
 33. Samos Advocacy Collective
 34. Samos LGBTQI+ Group
 35. Samos Volunteers 
 36. Τerre des hommes Hellas
 37. Yoga and Sport With Refugees
Situation-for-LGBTQI-Asylum-Seekers-in-Greece-1

Κοινή επιστολή για την κατάσταση των ΛΟΑΤΚι+ αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Αγαπητοί κύριοι Λογοθέτη και Γεωργιάδη, 

Υπό το φως των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της συμβολής πολλών οργανισμών και ομάδων εστίασης από την κοινότητα, σας στέλνουμε αυτήν την επιστολή εγείροντας ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των αιτούντων άσυλο ΛΟΑΤΚΙ+στην Ελλάδα. Εκτιμούμε την ανταπόκρισή σας στα σχόλιά μας και ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας για αυτό το θέμα περαιτέρω.

Καταφύγιο και Ασφάλεια

Έχει συμφωνηθεί ότι δεν ενδείκνυται η δημιουργία χώρου για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εντός των καταυλισμών, καθώς υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω απομόνωσης και στιγματισμού. Ωστόσο, επί του παρόντος, η Ελλάδα αδυνατεί να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής για τα αιτούντα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Επί του παρόντος, τα αιτούντα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στεγάζονται με μη ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (εφεξής «μικτή στέγαση»). Συμφωνήθηκε ευρέως στις ομάδες εστίασης ότι η μικτή στέγαση, ιδιαίτερα σε καταυλισμούς, δεν επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να αισθάνονται ασφαλείς ή να είναι ανοιχτοί με την ταυτότητά τους. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις χώρες τους εξακολουθούν να πρέπει να κρύβονται και να κρύβουν την ταυτότητά τους ανά πάσα στιγμή. Τα ακόλουθα αποσπάσματα προέρχονται από άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ που ζουν σε μικτές κατοικίες:

«Απλώς πρέπει να κρύψεις τον πραγματικό σου εαυτό, είναι σαν να είσαι σκιά του εαυτού σου».

«Το να κρύβομαι στη χώρα μου και να κρύβομαι εδώ, δεν έχει διαφορά».

Το κατάλυμα δεν προσφέρει ανάπαυλα από τις διακρίσεις, την απειλή ή το στίγμα, που έχει δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

«Ο εξαναγκασμός κάποιου να αποκρύψει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και/ή την ταυτότητα φύλου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντικές ψυχολογικές και άλλες βλάβες». (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Το να περιμένουμε από τους ανθρώπους να αποκρύψουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους για να αποφύγουν τη ζημιά είναι αντίθετη με τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων, όπως αναγνωρίζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο της ΕΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών.

Συνιστάται λοιπόν:

1. Όπου η κύρια στέγαση είναι σε καμπ, θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η μετεγκατάσταση σε στέγαση ειδική για ΛΟΑΤΚΙ+ στην τοπική πόλη ή κωμόπολη, με τρόπο εμπιστευτικό και διακριτικό, είναι μια διαθέσιμη και προσβάσιμη επιλογή.

2. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ σε συγκεκριμένες κατοικίες, απαιτούνται βελτιώσεις στο πλαίσιο του καμπ. Για παράδειγμα, η διασφάλιση αυξημένης ιδιωτικότητας ή η δημιουργία ασφαλών χώρων στο καμπ  θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Επιπλέον, η διαμονή με λιγότερα άτομα που συγκατοικούν στον ίδιο χώρο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο.

3. Όταν το κύριο κατάλυμα είναι κοινόχρηστη κατοικία σε μια πόλη, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα πρέπει να διατίθεται διακριτική στέγαση μόνο για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Υπηρεσίες και Υποστήριξη

Μέσα από συζητήσεις με θιγόμενους αιτούντες, αποκαλύφθηκε ότι ελάχιστοι από τα αιτούντα άσυλο ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα γνωρίζουν ή είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με ψυχολόγο του ΕΟΔΥ. Όσοι δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν αρκετοί ψυχολόγοι για τον αριθμό των αιτούντων που χρειάζονταν υποστήριξη επίσης δήλωσαν ότι η υποστήριξη που παρείχετο δεν ήταν εξειδικευμένη στα θέματα που αφορούν μοναδικά στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Σημειώθηκε περαιτέρω ότι ένα εστιακό σημείο στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου ή αλλού που θα μπορούσε να προσεγγιστεί εάν υπήρχε πρόβλημα, θα συνέβαλε σε έναν ασφαλέστερο χώρο. Το σημείο εστίασης πρέπει να είναι διακριτικό και ευαισθητοποιημένο σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+. 

Σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, συνιστάται:

1. Τουλάχιστον, θα πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό που εργάζεται απευθείας με αιτούντες άσυλο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των αιτημάτων ασύλου ΛΟΑΤΚΙ+ (συμπεριλαμβανομένων της ΥΠΥΤ και του καθορισμένου προσωπικού του ΕΟΔΥ).

2. Επιπλέον, σε κάθε καμπ να δημιουργηθεί ειδικό σημείο εστίασης με υπηρεσίες πληροφόρησης και παραπομπής για ψυχοκοινωνική υποστήριξη για αιτούντες άσυλο ΛΟΑΤΚΙ+.

Διαδικασία Ασύλου

Η λεπτομερής διαδικασία που απαιτείται για την αξιολόγηση των υποθέσεων ασύλου με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά του φύλου (SOGIESC) μπορεί να είναι αναμφισβήτητα δύσκολη για τους αιτούντες άσυλο, ιδιαίτερα όταν ένα άτομο μπορεί υποβάλλεται σε εκ νέου τραύμα. Αναγνωρίζεται και κατανοείται ότι είναι απαραίτητη μια διεξοδική διαδικασία για την πλήρη αξιολόγηση του αιτήματος. Ωστόσο, είναι δυνατό να διεξαχθεί μια τέτοια αξιολόγηση χωρίς να προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός.

Λόγω της προσωπικής και ευαίσθητης φύσης του αιτήματος, παρέχεται στα αιτούντα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ειδική προστασία βάσει της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ καθώς και των Οδηγιών της ΕΕ, παρέχει σαφή και ολοκληρωμένα πρότυπα για αυτές τις αξιολογήσεις.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι αυτά τα πρότυπα δεν τηρούνται. Μια ανασκόπηση αντίγραφων από συνεντεύξεις αιτούντων ΛΟΑΤΚΙ+από το 2021 έχει δείξει επανειλημμένα παραδείγματα διαδικαστικών παραβιάσεων και απαγορευμένων ερωτήσεων που αντίκεινται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων και ευρωβουλευτές έχουν επίσης έρθει σε επαφή σχετικά με αυτά τα θέματα.

Απαγορευμένες ερωτήσεις

Καταρχάς, τα αιτούντα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν υποβληθεί σε ερωτήσεις που απαγορεύονται ρητά από το δίκαιο της ΕΕ και την ελληνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλικές πρακτικές και συμπεριφορά.

Οι απαγορευμένες ερωτήσεις που έχουν τεθεί περιλαμβάνουν:

I. «Είχες σεξουαλική σχέση με…;»

II. «Πήρες κάποιο ερέθισμα για να το μάθεις;»

III. «Αφού το αγαπάς τόσο πολύ, ποιος είναι ο λόγος που δεν το έκανες εδώ στην Ελλάδα;»

IV. «Πώς ένιωσες όταν σε άγγιζε;»

Εκπαίδευση και ικανότητα

Δεύτερον, η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου ορίζει ότι οι αιτήσεις πρέπει να εξετάζονται και να λαμβάνονται αποφάσεις «ατομικά, αντικειμενικά και αμερόληπτα». Η υποθετική, συλλογική λήψη αποφάσεων, συχνά λόγω της εφαρμογής της αρχής της ασφαλούς χώρας προέλευσης, σε συνδυασμό με τις πιθανές ευπάθειες και τα τραύματα που εμποδίζουν τα άτομα να κοινοποιήσουν ορισμένες λεπτομέρειες του αιτήματός τους σε πρώτο βαθμό, εμποδίζει τη σωστή εξατομικευμένη αξιολόγηση.

Οι υπάλληλοι που διενεργούν τις συνεντεύξεις θα πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στην αξιολόγηση και ικανοί σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Ωστόσο, αποσπάσματα συνεντεύξεων αιτούντων ΛΟΑΤΚΙ+υποδεικνύουν ότι είναι ερωτήσεις ρουτίνας που καταδεικνύουν έλλειψη εκπαίδευσης ή κατανόησης σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου. Τα αιτούντα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν σκεπτικισμό και προκατάληψη όταν μοιράζονταν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, στο βαθμό που περιγράφηκε ως παρόμοιο με μια «αναγκαστική ανάκριση». Οι ερωτήσεις που δεν τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα περιλαμβάνουν:

I. «Πριν προχωρήσετε σε αυτή τη σεξουαλική επιλογή, είχατε επίγνωση των δυσκολιών που θα έπρεπε να αντιμετωπίσετε;»

II. «Αφού ένιωθες πόνο, γιατί επέλεξες αυτόν τον τρόπο ζωής;»

III. «Είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Δεν γνωρίζατε ότι η ομοφυλοφιλία είναι έγκλημα στη [χώρα προέλευσης];»

IV. «Δεν σε έκανε αυτό το [τραυματικό] γεγονός να σκεφτείς την επιλογή σου;»

Η χρήση στερεοτύπων

Τέλος, η εξάρτηση από τα στερεότυπα προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, οι αποφάσεις για την αξιοπιστία δεν μπορούν να βασίζονται σε στερεότυπες έννοιες. Η απόφαση διευκρίνισε περαιτέρω ότι μια απόφαση που βασίζεται στην (έλλειψη) γνώσης ενός ατόμου για τις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις υποδηλώνει ότι οι αρχές έχουν βασιστεί σε στερεότυπα στη λήψη της απόφασής τους. Επιπλέον, η Οδηγία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αρ. 9 για τη διεθνή προστασία αναφέρει:

«Οι συνεντευκτές και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων οφείλουν να διατηρούν μια αντικειμενική προσέγγιση ώστε να μην καταλήγουν σε συμπεράσματα που βασίζονται σε στερεότυπες, ανακριβείς ή ακατάλληλες αντιλήψεις για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα… Δεν υπάρχουν καθολικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα LGBTI άτομα περισσότερο από τα ετεροφυλόφιλα άτομα. Οι εμπειρίες της ζωής τους μπορεί να διαφέρουν πολύ ακόμα κι αν είναι από την ίδια χώρα».

Ωστόσο, υπάρχουν αποσπάσματα συνεντεύξεων στα οποία κυριαρχούν στερεότυπες ερωτήσεις, όπως:

Ι. «Έχεις κόρη, μπορείς να το εξηγήσεις αφού είσαι ομοφυλόφιλος;»

II. «Είχες ποτέ σχέση με [άνδρα/γυναίκα];»

III. «Είχες ποτέ ετεροφυλόφιλη σχέση;»

IV. «ΛΟΑΤΚΙ σημαίνει λεσβίες ομοφυλόφιλοι αμφιφυλόφιλοι και τρανσέξουαλ. Πώς είναι δυνατόν να είσαι ομοφυλόφιλος και να μην γνωρίζεις πώς λέγονται οι σεξουαλικές μειονότητες της κοινότητας;»

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, σε αντίθεση με την απόφαση ABC, οι αιτούντες απορρίφθηκαν με βάση στερεότυπες έννοιες, μεταξύ άλλων λόγω έλλειψης γνώσης των ΛΟΑΤΚΙ+οργανώσεων.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται:

1. Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου να εκδίδει σαφείς, ενημερωμένες και διαθέσιμες στο κοινό εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων για αιτούντες με αιτήματα ασύλου ΛΟΑΤΚΙ+ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για να ξεπεραστούν θεσμοθετημένες πρακτικές που οδηγούν σε διαδικαστικές παραβιάσεις.

● Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να καλύπτουν τα πρότυπα που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και τις Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση των αιτημάτων ΛΟΑΤΚΙ και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια αλλαγή στην ορολογία που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και την ατομικότητα κάθε ατόμου.

● Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη διατομεακή ταυτότητα των αιτούντων SOGIESC και να παρέχουν μια βασική κατανόηση των ταυτοτήτων SOGIESC σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο για να αποφεύγονται οι ευρωκεντρικές προσδοκίες και η εξάρτηση από στερεότυπες έννοιες.

2. Το υπόδειγμα ερωτήσεων που χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους κατά την αξιολόγηση αξιοπιστίας θα πρέπει να ενημερωθεί ώστε να συμμορφώνεται με τα διεθνή, τα ευρωπαϊκά και τα εγχώρια πρότυπα και να αποκλείει απαγορευμένες ή προβληματικές ερωτήσεις όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω.

3. Θα πρέπει να παρέχεται στους υπαλλήλους τακτική και ενημερωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες, τα τρωτά σημεία των αιτημάτων ασύλου SOGIESC (σύμφωνα με την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου), και τα νομικά πρότυπα. Επίσης, πρακτικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων με σεβασμό και καλά ενημερωμένη προσέγγιση .

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεχείς συζητήσεις.

Συνυπογράφουν: 

 1. ARSIS – Association for the Social Support of Youth
 2. Asylum Seekers Information Services Team (A.Ss.I.S.T.)
 3. Colour Youth – Athens LGBTQ Youth Community 
 4. Changemakers Lab
 5. Choose Love
 6. Danish Refugee Council, Greece
 7. Diotima Centre for Gender Rights & Equality
 8. ECHO100PLUS
 9. Emantes – International Lgbtqia+ Solidarity
 10. European Lawyers in Lesvos (ELIL)
 11. Fenix Humanitarian Legal Aid
 12. Greek Council for Refugees (GCR)
 13. HIAS Greece
 14. Human Rights Legal Project
 15. HumanRights360
 16. I HAVE RIGHTS. (IHR)
 17. International Rescue Committee (IRC) 
 18. INTERSOS
 19. Irida Women’s Center
 20. Jesuit Refugee Service Greece (JRS Greece)
 21. Just Action
 22. Legal Centre Lesvos
 23. Lesvos LGBTIQ+ Refugee Solidarity
 24. Lgbtqia+ Refugees Welcome
 25. Lighthouse Relief 
 26. Mobile Info Team
 27. Network for Children’s Rights
 28. Northern Lights Aid 
 29. Positive Voice 
 30. Refugee Legal Support (RLS)
 31. SafePlace International 
 32. SolidarityNow
 33. Samos Advocacy Collective
 34. Samos ΛΟΑΤΚΙ+Group
 35. Samos Volunteers 
 36. Τerre des hommes Hellas
 37. Yoga and Sport With Refugees
GR_Situation-for-LGBTQI-Asylum-Seekers-in-Greece.docx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *