Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και Άσυλο | Ερμηνεία διατάξεων στη νομολογία / New Pact on Migration and Asylum | Interpretation of provisions in Greek case law

 Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο  Ερμηνεία συναφών διατάξεων στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων  Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2020, η […]

Κοινή δράση για δημιουργία πρωτοβουλίας οργανώσεων σχετικά με τις επαναπροωθήσεις / Joint Action for the creation of an initiative of organisations in relation to push-backs

Οι οργανώσεις που συνυπογράφουμε το ακόλουθο κείμενο τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών για επαναπροωθήσεις στα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα […]

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: «ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΙΤΕ» / OPEN LETTER: “ALL CHILDREN HAVE THE RIGHT TO GO TO SCHOOL. DO NOT TAKE THAT AWAY FROM THEM”

(English below) ΠΡΟΣ: Τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως Τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, […]